Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Bharat Thacker

Tragedy Inspirational

2  

Bharat Thacker

Tragedy Inspirational

બદલાતાં સમયની નજાકતતા

બદલાતાં સમયની નજાકતતા

1 min
321


વધતા જાય છે વાહન અને વાહનોની ભરમાર છે

એમાં વળી માણસોના મગજ પર ઝડપનું ભૂત સવાર છે

વાઇરસની જેમ, માર્ગ અકસ્માત પણ છે મોટો પડકાર

સમયને અનુરુપ માર્ગ સુરક્ષાને અપનાવવામાં સાર છે


મોટા વાહનને આગળ જવા દેવામાં ભલીવાર છે

માનવ વિનાનું ફાટક એ બેધારી તલવાર છે

ડ્રાઇવીંગ સમયે મોબાઇલ એ આત્મહત્યાનું ઓજાર છે

ખોટી રીતનું ઓવરટેકીંગ એ અકસ્માતનું દ્વાર છે

જાહેર માર્ગ પરની હરીફાઇમાં હંમેશા હાર છે

ડ્રાઇવર હોય સગીર તો અકસ્માત ને ક્યાં વાર છે?


સમજી શકે જે સમયની નજાકતતા ને એ સમજદાર છે

માર્ગ સુરક્ષા એ સુખરૂપ મુસાફરીનો આધાર છે.


Rate this content
Log in