Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,Bidyadhar Panda

  Literary Colonel

କୁଳାଙ୍ଗର ଉପାଖ୍ୟାନ

Drama Others Abstract

ବୋହୁଟା ମୋହର ଟିକେ ଅମାନିଆ ପୁଅ ମୋହର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ । ସବୁ ମାଆଙ୍କର ମାତ୍ରାଧିକ୍ର ମୋହ ଦିଶେ ନାହିଁ ଦୋଷାଦୋଷ

6    13.9K 4

ବର୍ଷା

Drama Fantasy Comedy

ବର୍ଷାରେ ଏକ ବୋହୁର ଭାବନା

1    6.8K 3

ଜହ୍ନମାମୁଁ ଥରେ ଓହ୍ଲାଅ

Children Comedy

ଛୁଆଟିଏ ଜହ୍ନକୁ ଡାକୁଛି ଧରାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ

1    6.7K 1

ଦୟାର ପାତ୍ର

Inspirational Comedy

How long we will be dependant on others? who will come forward to help us out? କେତେ ଦିନ ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମ...

1    14.1K 7

ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି

Drama Comedy Inspirational

ଗୋଟିଏ ଲାଉର ମଞ୍ଜି

1    6.8K 5

ସୃଷ୍ଟି ରସାୟନ

Comedy Abstract

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଘଟଣା

1    6.6K 3

ମାତୃ ଦିବସରେ ମାଆ

Inspirational

ମା'ର ଭଲପାଇବା ନିଃସର୍ତ୍ତ; କିନ୍ତୁ ପୁଅ ସମୟକ୍ରମେ ଭୁଲିଯାଏ ।   

1    6.9K 4