Praveena Monangi

Romance


3.6  

Praveena Monangi

Romance


ప్రేమ

ప్రేమ

1 min 417 1 min 417

ప్రేమను కురిపించడానికి వర్షం కాదు అది అమృతం

వికసించే పరిమళ పుష్పాల సుగంధమే ప్రేమ

నిష్కల్మష అమృతతుల్యమైన ప్రేమ అమ్మ ప్రేమ

విఫలమవడానికి ప్రేమ ఒక ప్రయత్నం కాదు అనుభూతి

ప్రేమను గెలుపొందిన వానికి ప్రేమ ఒక విజయం ఓడిన వానికి యుద్ధం

బాధపడడానికి ప్రేమ గాయం కాదు

వర్ణనకు అంతుచిక్కనిది ప్రేమ

కొలవటానికి ప్రేమ బరువు కాదు బాధ్యత

వరించడానికి ప్రేమ అదృష్టం కాదు స్పందన

వేదన చిందిన మనసుకే ఎరుక ప్రేమ విలువ

పరిష్కరించడానికి ప్రేమ సమస్య కాదు అవగాహన

ఒక్క కవిత లో నిర్వచించే అంత

చిన్న పదము కాదు ప్రేమ

తొలిప్రేమ చిగురించిన వేళ బంధాలు బలపడి తరుణాన ప్రేమ ఆవిర్భావానికి నాంది

మునిగిపోవడానికి ప్రేమ సముద్రం కాదు అనంతం

పడిపోవడానికి ప్రేమ పరుగు కాదు పదిలమైనది

బలి అయిపోవడానికి ప్రేమ జీవి కాదు జీవితం

ప్రేమకి మూలం ప్రేమే


Rate this content
Log in

More telugu poem from Praveena Monangi

Similar telugu poem from Romance