Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Ramesh Babu Kommineni

Romance

5  

Ramesh Babu Kommineni

Romance

గిలిగింతలు

గిలిగింతలు

1 min
124ప౹౹


ఎదలో గిలిగింతలు సెలయేటి పులకరింతలు

సొదలేని సోయుగం కలలోనూ కలవరింతలు ౹2౹


చ౹౹

అదే కాలం కలిసిరానీ ఆ వలపే తెలుసుకోను 

ఏదో జాలం చేయనీ మది తలపే కలసి పోను ౹2౹

మాటొకటి ఇచ్చాకా తన మనసొకటి నచ్చాక 

చోటొకటి చూపాలి కొత్త ఆశొకటి కలిసొచ్చాక ౹ప౹


చ౹౹

పరువాల పండుగే పదహారు ప్రాయమే వచ్చి 

విరహాల సందడే ఈడేరిన వయసులు మెచ్చి ౹2౹

కోరాక ఆ మనసు కొరవై మండులే కొంచెమైన

చేరాక తీరమూ చేర్పొకటి కావాలి అంచుపైన ౹ప౹


చ౹౹

వయసంటు వచ్చాక మనసంటి మండునులే 

సొగసంటు నచ్చాక ఆ వలపంటి పండునులే ౹2౹

ఎదలోకి ఇక ఎదురేగి చెలరేగి చేరే పోవాలిలే

పొదలోకి పోదామని కోరికలే కోరేసి రావాలిలే ౹ప౹Rate this content
Log in