KANNAN NATRAJAN

Others


2  

KANNAN NATRAJAN

Others


மலை

மலை

1 min 693 1 min 693

மழை கொடுத்த கொடையில்

முளைத்த பார்கொலி

தோட்டமாய் நான் முளைக்க

பசுமை காக்க மழை

வரும் வேளையில்

என் செய்தீர் மானிடரே!

என்னுள்ளே ஊன்றிய வித்துகள்

மரமாகி காயாகி

கர்ணனாய் வாழ்கின்றேன்!

உலகின் நலம் காக்க

உன்னுள் எப்போது

மாற்றம் பெறுவீர்?Rate this content
Originality
Flow
Language
Cover Design