Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜଗତର ନାଥ ବୋଲଇ ଜଗତ
ଜଗତର ନାଥ ବୋଲଇ ଜଗତ
★★★★★

© Padmalaya Mishra

Others

1 Minutes   7.0K    8


Content Ranking

ଜଗତର ନାଥ ବୋଲଇ ଜଗତ

କିଏ କହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ

ମୁଁ କହେ କାଳିଆ ମୋ ଗଳା ମାଳିଆ

ସବୁ ଭୁଲେ ତତେ ଚାହିଁ ।

ଭାବି ଭାବି ଆସେ ଦେଉଳେ ପ୍ରବେଶେ

ଦୁଖ ବିବରଣୀ ନେଇ

କେଜାଣି କାହିଁକି କହି ପାରେ ନାହିଁ

ଭୁଲେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ।

ନିରୀହ ଚାହାଣି କରଇ ବାୟାଣି

ଲାଗେ ତୁ ମତେ ଚାହିଁଚୁ

ନିଶ୍ଚୟ ଫେଡିବୁ ମୋ ମନ ରଖିବୁ

ନକହି ସବୁ ବୁଝିଚୁ ।

ତୋ ରଙ୍ଗ ଅଧର ହସର ଜୁଆର

ଭୁଲିଯାଏ ମୁଁ ନିଜକୁ

ସମର୍ପି ଦେଇଚି ଶରଣ ପଶିଚି

ଆଶା ପାଇବି ସୁଖକୁ ।।।


ପଦ୍ମାଳୟା

ଜଗତ କାଳିଆ ରଙ୍ଗ ଅଧର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..