Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଭାବିନେଇଥିଲି
ଭାବିନେଇଥିଲି
★★★★★

© Padmalaya Mishra

Others

1 Minutes   6.5K    6


Content Ranking

ଭାବିନେଇଥିଲି

ଅଭିମାନର ପରସ୍ତକୁ ଜମେଇ

ମୁଁ ପଥର ପାଲଟିଛି

ହେଲେ ସେ ଟାଣପଣ

ନଥିଲା ପଥର

ଥିଲା ତୁଚ୍ଛା ମହମ

ତୁମର ପରଶ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ

ତରଳି ଗଲା . . . .

ମୁଁ ନିଜକୁ ସାଉଁଟୁଥିଲା ବେଳେ

ତୁମେ ପୁଣି ଫେରିଗଲ

ଛାଡ଼ିଦେଇ ମତେ

ଜଳିବାକୁ ଅଭିମାନର ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ . . . ।।

.. . . . . . . . ପଦ୍ମାଳୟା

ଅଭିମାନ ପଥର ମହମ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..