Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅ
ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅ
★★★★★

© Eli Mohanty

Others

1 Minutes   6.5K    10


Content Ranking

ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅ

ଖରାରେ ପଖାଳେ ଦିହ

ଶିଝାଏ ବୟସ

ହକାଳି ଚିପୁଡି ନିଗାଡେ

ମହ ମହ ବାସ୍ନାମୟ ରଂଗ

ସେ ବାସ୍ନାରୁ ଟିପେ ଶୁଂଘିନେଇ

ହାଇମାରେ ମଉଳା ସଂଜ

ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅକୁ

ନାୟିକା କରି ତିଆରି ହୁଏ ଚଳଚିତ୍ର

ଦାନ୍ତ ନେଫେଡି ହସେ ଝିଅ

ପୋଷ୍ଟରରେ ଦେଖି ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ

ଟଂକା ଉଡେ, ତାଳି ପଡେ

ବିକ୍ରିହୁଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଗରିବୀ

ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅକୁ ମାଧ୍ୟମକରି

ଝିଅ ପରି ଦେଶ ଯୋଉଠିକୁ ସେଇଠି ।

ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅ

ଗଜରା ବିକେ, ଅନ୍ଧାର ମାଖେ

ଫାଳେ ଆକାଶରେ

ଗାରିଆ ମାରିଆ କରି ଝୁଲେଇଥାଏ ତାଲିକା

ରାତି ବଢେ

ଆକାଶ କାନ୍ଥରୁ ଚୂନ ଝଡେ

ଫୁଟିକି ଦିଶେ ତାଲିକା

ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅ ଗେଣ୍ଡାପରି ଖୋଳପାରୁ ଗୋଡକାଢେ

ବିବେକ ବନ୍ଧାହୁଏ

ଖୁଁ ଖୁଁ କାଶର ମଳିଚିଆ ଅଗଣାରେ

ଲୁହ ଲୁଚିଯାଏ

ନୁଖୁରା ହାଣ୍ଡି, କଡେଇର

ଶୁଖିଲା ଆଁ ଭିତରେ

ରାସ୍ତା କଡର ଝିଅ

ଫୋପାଡି ଦିଏ ଦେହର ମୋହ

ସୈାଦା କିଣିବା ପାଇଁ ସଉଦା ହବାକୁ ଯାଏ....!!

ରାସ୍ତା ଝିଅ ସୈାଦା

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..