Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Santosh Pattnayak

Others

3  

Santosh Pattnayak

Others

ସମୟ

ସମୟ

1 min
11.8Kସମୟଟା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଶୀଳ ପଥ 

  ବାରତା ତା' ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ

ସମୟର ସାଥେ କର୍ମ ଆଦରିଲେ 

   ମିଳଇ ସଦା ସୁଫଳ .....


ଚିହ୍ନା ଅଜଣାକୁ ଭେଟ ସେ'କରାଏ

   ଛଳନା ବାହାନା ନାଇଁ 

ଭଲ ଅବା ମନ୍ଦ ସବୁ କରମର 

  ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ଟିଏ ସେଇ....


ଦାସ ନୁହେଁ କାର ନୁହେଁ ବି ବଇରୀ 

  ସଭିଏଁ ତାହାରି ବଶ 

ସମୟ ସୁଅରେ ହଜି ଯାଇଥାଏ

   ଦିନ ମାସ ଆଉ ବର୍ଷ..... 


ବୟସ ଆୟୁଷ ଭାବନା, କଳ୍ପନା 

  ଜୀବନର ରୀତିନୀତି, 

ସମୟର ତାଳେ ସବୁ ବଦଳନ୍ତି 

  ବଦଳେନି ଯାହା ସ୍ମୃତି .....।Rate this content
Log in