Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Amit Bal

Others


4.0  

Amit Bal

Others


ସ୍ମୃତି (୩୦)#ଅବୁଝା ମନର ପ୍ରୀତି#

ସ୍ମୃତି (୩୦)#ଅବୁଝା ମନର ପ୍ରୀତି#

1 min 195 1 min 195

ସବୁ ପାଇ କିଛି ନପାଇବାର ଅଭିମାନ

ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜର ଅପମାନ ,

ସେଥିପାଇଁ ତ ହାର ଜିତର ବାହାରେ

ସତେକି ସଭିଏଁ ବେଇମାନ ,


କିଏ କହିଲା କହିଲ ପ୍ରେମର ରଙ୍ଗ

ଆଉଟା ସୁନାର ରଙ୍ଗ ପରି ,

ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ

ସବୁ ଦିନେ ବିରାଜିତ ହୁଏ ଉଷ୍ଣତା ଧରି ,


ସେ ଶୂନ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସର୍ବମୟ

ସ୍ମୃତିଭରା ମଧୁ ମଳୟ ,

ତଥାପି ନିଷ୍ପ୍ରାଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳକଣା ପରିକା

ତିଳେ ହେଲେ ନାହିଁ ତା ଆତ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟୟ


ସେ ସେଇ ଅବୁଝା ମୂହୁର୍ତ୍ତରେ

ପ୍ରତିଟି କାହାଣୀର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ମୂକସାକ୍ଷୀ

ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଛି ରହିଥିବ

ନିରବି ନ ଯିବା ଯାଏ ଏ ଆଖି ।Rate this content
Log in