Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Akshayakumar Dash

Others

2  

Akshayakumar Dash

Others

ସ୍ୱାଧୀନ ଚୌସ୍ତରୀ

ସ୍ୱାଧୀନ ଚୌସ୍ତରୀ

1 min
22


ଆଶା ଅନେକ

ପନ୍ଥା ଏକ

ଆତ୍ମନିର୍ଭର

ଗ୍ରାମରୁ ସହର

ସହରରୁ ଦେଶ

ଦେଶରୁ ବିଶ୍ୱ

ଅପନା ପୟର

ଖଡା ହୋନା

ଝଡ଼ପରେ ପୁଣି

ନିଡ ରଚନା ।

ଭାରତ ର ଆତ୍ମା

ପ୍ରୀତି ମିତ୍ରତା

ପଡ଼ୋଶୀଗ ବଂଧୁ

ଶତ୍ରୁର ପାଇଁ ବଳିଦାନ

ବିସ୍ତାର କୁ ଜବାବ

ମିତ୍ରତା କୁ ସମ୍ମାନ

ପରିବାର ପରି

ଦେଶ ମହାନ

ଦେଶ ପରି ବିଶ୍ୱ

ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ

କୋଟିକୋଟି ପ୍ରାଣ ।


Rate this content
Log in