Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

Gunanidhi Samal

Others


3  

Gunanidhi Samal

Others


ରଜ କବିତା

ରଜ କବିତା

1 min 11.9K 1 min 11.9K

ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି

ମହକି ଉଠୁଛି ଭିଜା ମାଟିର ଗନ୍ଧ

ଛାଇ ଯାଇଛି ଫୁଲର ମହକ,

କେଉଁ ଦୂର ଅପନ୍ତରା ରୁ

ରହି ରହି ଶୁଭୁଥାଏ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ଡାକ ।

ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି

ଚହଳ ପଡିଛି ଆମ ଗାଆଁରେ

ବାଟେଘାଟେ ସବୁଠି ତୋରଣ

ଧାଙ୍ଗଡା ମାନଙ୍କର ବେସୁରା ଗଜଲ

ଧାଙ୍ଗିଡୀ ମାନଙ୍କ ଖିଲି ଖିଲି ହସ,

ଡଙ୍ଗର ସେପାଖୁ ମହକି ଆସୁଛି

କୁରେଇ ଫୁଲର ମନଭୁଲା ହସ ।

ତୁମେ ଆସିବ ବୋଲି

ଘରେଘରେ ପିଠାପଣା

ଗାଆଁ ମୁଣ୍ଡେ ବରଗଛ ଦୋଳି

ଅଗଣାରେ ଝୁଲୁଛି ଝୁଲଣା

ଉଙ୍କିମାରେ ନହୁଲୀ ବୟସୀ

ମନେ ନେଇ କେତେ ଉନ୍ମାଦନା ।


Rate this content
Log in