Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Santosh Pattnayak

Others

4  

Santosh Pattnayak

Others

ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାଶ

ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାଶ

1 min
23.2K


ସ୍ମୃତି ନଦୀଧାରେ ସମୟର ସ୍ରୋତେ

    ପ୍ରଶମିତ ମନାକାଶ

ସାଗର ବୁକୁର ଜଳାଧାରେ ଦିଶେ

     ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାଶ ,

     ବିଶ୍ବନିୟନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ବର୍ଶ 

ପ୍ରେମିକ ଆକାଶ ବିଶାଳ ହୃଦୟେ

     ଜଗତକୁ କରେ ବଶ । ୦


ବସୁନ୍ଧରା ସଜ ନଦ ନଦୀ ନାଳେ 

    ସବୁଜିମା ସୁଶୋଭିତ 

 ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ମୂହୁର୍ତ୍ତ  ପ୍ରତିଟି କ୍ଷଣିକ 

    ଆହା ! କେଡ଼େ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ,

     ଧନ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମ ଯଶ

ଦର୍ପଣ ପ୍ରାୟକେ ଦିଶିଯାଏ ଛବି

     ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାଶ । ୧


 ବର୍ଷା ମେଘମାଳା ଚମକ ଚପଳା 

      ସୁଷମାରାଜି ବସୁଧା 

 ନୀଳ ଜଳରାଶି ନିଳାମ୍ବୁ ଆକାଶ

     ଜୀବନ ଧାରାରେ ବନ୍ଧା ,

     ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବର୍ଷ ମାସ 

ଜଳରାଶି ଧାରେ ଅଭିଳାଷ ଇଛେ

    ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାଶ । ୨

   


Rate this content
Log in