Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Biswanath Nayak

Others


4  

Biswanath Nayak

Others


ପରିଧି

ପରିଧି

1 min 14 1 min 14


ଆଖି ପରିଧିକୁ

    ଡେଇଁ ଗଲ ସିନା

         ମନ ପରିଧିରେ ରହିଲ ବନ୍ଦୀ,

ଡେଇଁ ପାରିଲନି

    ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣରେଖା

        ମୋ ସ୍ମୃତି- ପାଶରେ ହୋଇଣ ଛନ୍ଦି। 


କେତେ ବଇଶାଖ

     ବସନ୍ତ ଗଲାଣି

         ଧାରା ଶିରାବଣ ଯାଇଛି ବିତି,

ମୋ ମନର ବୀଣା

      ଆଜି ବି ଗାଉଛି

         ଅତୀତର ସେହି ଅଭୁଲା ଗୀତି। 


ଏବେବି ବନରେ

      ଗାଉଛି କୋଇଲି

          ବହୁଛି ଚଇତି ଶୀତଳ ବାଆ,

ଆଖି ପରିଧିରେ

      ତୁମେ ନାହଁ ବୋଲି

          ଲାଗେନାହିଁ ମୋତେ ଏସବୁ ନୂଆ। 


ମନପକ୍ଷୀ ଯେବେ

      ଡେଣା ଝାଡି ଝାଡି

            ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହେଁ ନୀଳ ଆକାଶ,

ଫେରିଆସେ ପୁଣି

        ଧରଣୀ ବୁକୁରେ

             ପାଇଣ ତୁମର ସ୍ମୃତି- ପରଶ। 


ଆଖି ପରିଧିରେ

        ଥିଲ ଯେତେ ଦିନ

             ସବୁ କାହାଣୀର ହୋଇଛି ଇତି,

ମନ ପରିଧିରେ

       ବନ୍ଦୀ ଅନାମିକା

             ତୁମ ନାମ ଆଜି ଦେଲି ମୁଁ 'ସ୍ମୃତି' ।Rate this content
Log in