Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Parsuram Sahoo

Others


3  

Parsuram Sahoo

Others


ପଞ୍ଚକ

ପଞ୍ଚକ

1 min 203 1 min 203

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପାଞ୍ଚଦିନ

ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ହୋଇଥାଏ ପାଳନ। (୧)

ଆମିଷ ନିଷେଧ ଏହି ପାଞ୍ଚଦିନ

ଶୁଦ୍ଧ,ସାତ୍ତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ହୁଏ ଭୋଜନ। (୨)

ବଗ ମଧ୍ୟ ଖାଏନାହିଁ ଆମିଷ

ସେ ବି ପାଳିଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। (୩)

ମାସକ ଯାକ ଯେ ପାଳି ନ ପାରେ

ଏହି ପାଞ୍ଚଦିନ ହବିଷ୍ୟ କରେ। (୪)

ଏହି ପାଞ୍ଚଦିନ ସାରି ପ୍ରାତଃସ୍ନାନ

କରନ୍ତି ସଭିଏଁ ମୁରୁଜ ଅଙ୍କନ। (୫)

ଏକ ଉଚ୍ଚ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ

ଆକାଶଦୀପ ଜଳେ ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। (୬)

କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ

ଡଙ୍ଗା ଭସାନ୍ତି ଥୋଇ ଗୁଆ, ପାନ। (୭)

ଏହିପରି ପାଳି ଏ ଧରମ ମାସ

କରନ୍ତି ସଭିଏଁ ନିଜ ପାପ ନାଶ। (୮)Rate this content
Log in