Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published
Participate in 31 Days : 31 Writing Prompts Season 3 contest and win a chance to get your ebook published

Parsuram Sahoo

Others


2  

Parsuram Sahoo

Others


ଖେଳ

ଖେଳ

1 min 240 1 min 240

ଆଜିର ପିଲାଏ ମୋବାଇଲ ଧରି

ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ଖେଳ

ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ

ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବେଳ।

ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଆମେ 

ଶରୀର ପାଇଁ ଖେଳିବା

ଖେଳ କୁଦ ଆଉ ନାଚ ଗୀତ କରି 

ମନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା।


Rate this content
Log in