Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Sambit Srikumar

Others

4.3  

Sambit Srikumar

Others

ପଙ୍ଗପାଳ

ପଙ୍ଗପାଳ

1 min
93


ମାତିଛନ୍ତି ତାତିଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ପଙ୍ଗପାଳ

ଲଂଘି ବିବେକର ସୀମା ସରହଦ ସକଳ 

ଉଚ୍ଚେ ଉଡି ଓର ଉଣ୍ଡି ଢାଳନ୍ତି ହଳାହଳ ଗରଳ 

ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଜଳୁଅଛି କାମନାର ଅନଳ 

ଆନର ଶୋଣିତ ପାନେ ହୋଇଣ ସବଳ 

ଲୁଟି କାଟି ଖାଇଯାନ୍ତି ମାଂସ ପଳ ପଳ 

ହାହାକାରେ କମ୍ପି ଉଠେ ଏ ମହୀ ମଣ୍ଡଳ 

ସବୁଜ ବନାନୀ ଅବା ଫସଲ ପାକଳ 

ଲତା କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଶାଖା ଫୁଲ ଫଳ

କ୍ରୁର ସଂଘାତରେ ସର୍ବେ ଡହଳ ବିକଳ!! 


ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ଏଇ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାର ଦାବାନଳ 

କରାଳ ବ୍ୟାପ୍ତି ତାହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରଖର ଚଞ୍ଚଳ 

ରଚଇ ଯେବେ ତାଣ୍ଡବର ନାରକୀୟ ଖେଳ

ଗ୍ରାସଇ ନିର୍ଦ୍ଧନର କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ସଞ୍ଚିତ ସମ୍ବଳ 

କ୍ଷଣିକରେ ଜନତା ହୁଅଇ ନିଃସ୍ବ ଦୁର୍ବଳ

ଭାଙ୍ଗି ମେରୁଦଣ୍ଡ କରଇ କମ୍ପିତ କାଙ୍ଗାଳ 

ଲଗାଇ ନିଜର କଳ ବଳ ଛଳ କୌଶଳ

ଶୋଷି ଦିଏ ମଣିଷର ସବୁ ତକ ବଳ 

ଜଳାଏ ତାହାକୁ ଅହରହ ତିଳ ତିଳ

ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କରି ପଦାନତ ଚିରକାଳ!! 


ଭଦ୍ର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଦ୍ବିପଦ ପଙ୍ଗପାଳ ଦଳ

ବୋଲାଇ ଆପଣକୁ ସ୍ଵଚ୍ଛ ସ୍ପଟିକ ଧବଳ 

ନିର୍ମଳ ଭାବରେ କରନ୍ତି କୋଷାଗାର ଖୋଳ 

ଜଳକା ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ ଜନତା ସରଳ!! Rate this content
Log in