Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Sambit Srikumar

Others

4.3  

Sambit Srikumar

Others

ନୀରବି ଯାଉଥିବା ସ୍ବର

ନୀରବି ଯାଉଥିବା ସ୍ବର

1 min
101ମନୋମୁଗ୍ଧକର ଭାଷଣ ଆଉ କାଗଜରେ

ଯୋଜନାର ଗୋଲାପି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା

ବହୁରୂପୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ତ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ

ମୁଖରୁ କାହାରି ନସ୍ଫୁରେ ଏକଇ ବଚନ

ତଥାପି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଭାରତ ମହାନ!!

ଯେବେ ମୁଁ ତୋଳିଲି ସ୍ୱର ଆପଣାର

ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରୀୟାପ୍ରୀତିର

କାର୍ପଟଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁଲମଖୁଲା

ସଭିଏଁ ଭାଷିଲେ ପ୍ରବଚନ ଅଯଥାରେ

ଚୁପ୍ ରୁହ ହେ ତୁମେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା!!

କେହି ବି ଜଣେ ଆସିଲେନି ଆଗେଇ

ମୋ ସମର୍ଥନରେ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅବା ସର୍ତ୍ତରେ

ନା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ

ଏଇ ଛକାପଞ୍ଝାର ଜଟିଳ ବ୍ୟାପାରରେ

ମୋ ଦେଶଟା ଯାହା ରହିଗଲା ପଛରେ!!

ପଛରେ ରହିଯିବାର ଆନନ୍ଦଟା ନିହାତି ନିଆରା

ସତ୍ୟକୁ ସାମନା ନକରି ପ୍ରହେଳିକାରେ ଜୀଇଁ

ମୋର କାମ ନୁହେଁର ନ୍ୟାୟରେ ସବୁ କିଛି

ମୁଣ୍ଡପାତି ସହିଯିବାକୁ ଯେବେ ସଭିଏଁ ବ୍ୟାକୁଳ

ମୁଁ ବି କିଆଁ କରିବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଷ୍ଫଳ??

ସବୁ କିଛି ଚଳେଇ ନେଲେ ଚଳିଯିବ

ଦେଶଟାଯାକର ଭାବନା ଯଦି ହୋଇବ

ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି

ସେମିତି ପଛୁଆକୁ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିଥିବ

ଆଖି ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ମୁହଁ ଥିବ ନୀରବ!!Rate this content
Log in