Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

Pramila Mohanty

Children Stories Inspirational


3  

Pramila Mohanty

Children Stories Inspirational


ମୋ ସହର

ମୋ ସହର

1 min 0 1 min 0


ମୋ ସହରର ଅପାସରା

ଅଲିଭା ଅତି ରମଣୀୟ

    ଜୟପୁର

ମହାପରି କ୍ରମି ରାଜା ଶୂରବୀର

    ବିକ୍ରଦେବ

  ଥିଲେ ନରସ୍ଯ ତାହାର

ପାର୍ଶ୍ଵର ପରିବେଷ୍ଟିତ ପରବତ

     ନାକଟିଡଙ୍ଗର

ଅଛି ତୋଟା ମେଘ ମାଳ

ଚରଣ ଧୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର

ଅଛି ପୁଣି ମା ଭଗବତୀ

 ସାତ ଭଉଣୀ ମା 

ଜଗତଜନନୀ ଶୀତଳା

     ମନ୍ଦିର

ପ୍ରତକ୍ଷଦେବୀଙ୍କ ସମାବେଶ

ପାଠର ନମୁନା ଦିଏ

 ପ୍ରତିଵରଷ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ

   ବିକ୍ରମଦେବ

ପଢ଼ି ସେଠି ଡ଼କ୍ଟର 

  ଇଞ୍ଜିନିୟର

ଦେଖ କେଡେ ଚମତ୍କାର

ଅଛି ସାହିପରେ ସାହି

  ମାଳ ମାଳ

ଜମିଉଠେ ଗହଳି ପ୍ରବଳ

ଜୟପୁର ଦଶହରାରେ

ଜମିଉଠେ ଗୀତ ନାଚର

   ଆସର

ସବୁଠାରେ ହୁଏ

ଦେବୀଙ୍କ ଉପବିଷ୍ନ

ଦୂର ଦୂରାନ୍ତତରୁ ଆସିଥାଏ ଲାଠି

ଲାଗେ ଉଭା ହୁଅନ୍ତି ଦେବୀ

ପବିତ୍ର ସାରଦୀୟ ସମାବେଶ

ଲମ୍ବିଯାଇ ଅଛି

ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ

ବୁହା ହୁଏ ଲୁହାପଥର

ନିକଟରେ କୋଲାବ ପ୍ରକଳ୍ପ

ଟରବାଇନ ଘୂରି

ଆଲୋକିତ କରେ ସାରା

      ସହର

ମୋ ସହରର ସମାଚାର ।Rate this content
Log in