Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

sudhakar sethi

Others


3  

sudhakar sethi

Others


ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ

ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ

1 min 9 1 min 9

ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ମୋ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ

ଉଡେ ଫରଫର ନେତ

ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତଳେ ଗର୍ବେ କହୁଛି 

ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ

ରଖିବି ତାର ମହତ

ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ...


କେତେ ବଳିଦାନର ପୂଣ୍ୟଫଳ

କୋଣେକୋଣେ ତା ଭରିଛି

ବୀରପ୍ରସବିନି ମୋ ମାଟି ମାଆ

ଗରବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ।


ମୁଠେଇଲେ ମାଟି ଝରିପଡେ ରକତ

ଦିଶିଯାଏ ବୀରଙ୍କ ମୁଖ

ଭୀରୁ ନୁହଁ ନୁହେଁ କାପୁରୁଷ

ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଦେଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 

ରଖିବି ତାର ମହତ

ମୋ ଦେଶ ମୋ ପାଇଁ...Rate this content
Log in