Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Akshayakumar Dash

Others

2  

Akshayakumar Dash

Others

ମାଟିମାଆ

ମାଟିମାଆ

1 min
94


ଜନ୍ମ ହେଲି ଜେବେଠୁ

ତୋର କୋଡ଼ରେ

ଖାଇବା ପିଇବା

ଶୋଇବା ରହିବା

ବର୍ଷା କି ଖରାରେ

ଶୀତ କି ବସନ୍ତରେ

ତୋର ପଣତ ତଳେ

ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି

ମୋର ଭିଟାମାଟି ।

ଜନ୍ମ ଗୃହ କାନ୍ଥରେ

ତୁ,ମାଆ ଷଠିଦୁଷି

ବାହାରେ ପ୍ରକୃତି

ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁରାଣୀ

ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ

ଦେବୀ ମଙ୍ଗଲା ।

ତୋର ପ୍ରସାରିତ ବକ୍ଷରେ

ବିଶ୍ୱ ସାରା ପାଳନ

ତୋର ମମତାର ଡୋରି

ଟାଣିଆଣେ ଭିଟା ମାଟିକୁ

ରାଜାହେଉ କି ରଙ୍କହେଉ

ଯେଉଁଠି ଥାଉ 

ମମତା ଟାଣେ

ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ।


Rate this content
Log in