Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Maheswar Kabi

Others

3  

Maheswar Kabi

Others

🙏 ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା 🙏

🙏 ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା 🙏

1 min
313


ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ କରୁଣାଦାୟିନୀ,

ମାଆ ଦୂର୍ଗା ତୁମେ ଦୁଃଖ ବିନାଶିନି,

ଯେବେ ଯେବେ ଭକ୍ତ ପଡେ ବିପଦରେ,

ସାହା ହୁଅ ତୁମେ ମାତା ସବୁବେଳେ,

ସଂସାର ତୁମକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି,

       ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ କରୁଣାଦାୟିନୀ,   1

ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ ଟିକେ ମାଆ ପାପ ମନରେ,

ଧୋଇଦେ ସେ ପାପକୁ ସତ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ,

ମାତା ଆଣିଦିଏ ଦେଶରେ ପ୍ରଗତି,

ତୁମ ବିନା ମାତା ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗତି,

ଆଶିଷ ଦିଅ ମାତା କୋପ କରନି,

       ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ କରୁଣାଦାୟିନୀ,   2

ସବୁ ମଣ୍ଡପ ହୁଏ କେତେ ସଜା,

ହେବା ପାଇଁ ମାତା ତୁମରି ପୂଜା,

ତୁମ ପୂଜା ପାଇଁ ମନରେ ଖୁସି,

ମାତା ତୁମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବିନାଶୀ,

ପୂଜେ ଆକାଶ ପୂଜୁଛି ଧରଣୀ,

      ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ କରୁଣାଦାୟିନୀ,   3Rate this content
Log in