Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra
Participate in the 3rd Season of STORYMIRROR SCHOOLS WRITING COMPETITION - the BIGGEST Writing Competition in India for School Students & Teachers and win a 2N/3D holiday trip from Club Mahindra

Tapaswini DashSarangi

Others


3  

Tapaswini DashSarangi

Others


ହଜିଯିବି ଯଦି କେବେ

ହଜିଯିବି ଯଦି କେବେ

1 min 174 1 min 174

ହଜିଯିବି ଯଦି କେବେ ଦୁନିଆଁ ଭିଡ଼ରେ

ଖୋଜିବନି ସାଥୀ ତୁମେ ମୋତେ ହେଲେ ଥରେ।

ଚାଲିଯିବି ବହୁ ଦୂର ସାଥେ ଧରି ପ୍ରେମ

ଯେଉଁ ପ୍ରେମେ ହୋଇଥିଲି କେବେ ମୁଁହି ଭ୍ରମ।

ମିଶିଯିବ ମୋର ଆତ୍ମା ଅଦେଖା ବାୟୁରେ

ରହିଥିବ ଆମ ସ୍ମୃତି ତୁମ ହୃଦୟରେ।


ହଜିଯିବି ପ୍ରିୟତମ ଅମା ଅନ୍ଧକାରେ

ଖୋଜି ପାଇବନି ମୋତେ ଜହ୍ନ ଜୋଛନାରେ।

ଭାବୁଥିବ ବିତିଥିବା ଅଭୁଲା ଅତୀତ

ଭାବନା ଭିତରେ ଥିବି ମୁଁହି ପ୍ରକଟିତ।

ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି ତୋରେ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ

ଜହ୍ନ ତୁମେ ହେଲେ ମୁଁ ଯେ ହେବି ନୀଳ କଇଁ।Rate this content
Log in