Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!
Buy Books worth Rs 500/- & Get 1 Book Free! Click Here!

Liza Senapati

Others Children


1  

Liza Senapati

Others Children


ଗୋମାତା

ଗୋମାତା

1 min 90 1 min 90

ଆମ ଜାତିର ଭଗବାନ,

ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ,

ସ୍ପର୍ଶେ ଯାହାର ମିଳେ,

ସ୍ୱର୍ଗ ର ଆନନ୍ଦ।

ସିଏ ଗୋମାତା ଆମର।

ଆଶିର୍ବାଦ ଆମପାଇଁ ,

ଦିଏ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବନ ,

ଜଡିବୁଟି ଭରା ତା ଶରୀର।

ସେ ଆମ ପ୍ରାଣର ସ୍ପନ୍ଦନ।


Rate this content
Log in