Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

PUSPALATA SAHOO

Others

2  

PUSPALATA SAHOO

Others

ଗୋମାତା

ଗୋମାତା

1 min
112


ମାଆ ପରି ଦେଇ ସେନେହ ଆଦର 

ଯୋଗାଇ ଦେଉ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆହାର 

ରଖିଛୁ ତୋ ପାଶେ ଯେତେକ ଚିଜ 

କରି ଥାଉ ଦାନ ନ ରଖି ଭେଦ ||


କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ଲବଣି ସର

ପାଟିକୁ ସୁଆଦ ବସା ଦହି ତୋହର 

ସବୁ ଦେଇ ହେଉ ନ ଦେଲା ପରି 

ନାହିଁ କେବେ ମନେ ଗରବ ତୋର ||


ମାଆ ପରି ପୂଜି ପାଦ ତୋହର 

ପାରି ହେବି ମୁହିଁ ଭବ ସାଗର 

ଆଶିଷ ବରଷି ଦେ ମଥା ପରେ 

ଜନମ ଲଭିବି କୋଳରେ ତୋର ||


Rate this content
Log in