Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

PUSPALATA SAHOO

Others

4.0  

PUSPALATA SAHOO

Others

ଘୋଷଯାତ୍ରା

ଘୋଷଯାତ୍ରା

1 min
42


ଭିଡ଼ ତ ଲାଗିଛି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ 

ଝୁଲି ଝୁଲି ଜଗା ଆସଇ ଧୀରେ ||

ଜଗତ ମାତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ 

ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ||

ଘୋଷା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରହିଛି ରଥ 

ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ବିଜେ ଜଗତ ନାଥ ||

ଭକତଙ୍କୁ ତାର ଦେଖିବା ପାଇଁ 

ଗମ୍ଭୀରରେ ମନ ଲାଗଇ ନାହିଁ ||

ବିନା ଭକ୍ତେ ଆଜି ତାହାରି ଯାତ 

ମନଟା ତାହାରି ଲାଗେ ଅଶାନ୍ତ ||

ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ଦାସିଆ ପାଇଁ 

ନ ଗଡ଼ିଲା ରଥ ଜଗା ଗୋସେଇଁ ||

କରୋନା ଭୟରେ ସଭିଏଁ ଡରି 

ଲଗେଇଲୁନି ତୁ କାହାରି ଡୋରି ||

ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ କଥା 

ବରଷକେ ଥର ଭାଳେ ତୋ ମଥା ||

ମାଉସୀ ମାଆର ପୋଡ଼ ପିଠାକୁ 

ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ ଯାଉ ସେଠାକୁ ||

ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ମୋର 

ଭାବରେ ବାଂଧିବୁ ମନକୁ ମୋର ||

ଯାଇ ପାରୁନାହିଁ ଯାତକୁ ତୋର 

ଆର ବରଷକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ||

ଦୂରରୁ ଥାଇ କରେ ପ୍ରଣିପାତ 

ନାଶିବୁ ଦୁଃଖରେ କଳା ସାଆନ୍ତ ||


Rate this content
Log in