Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF
Click here to enter the darkness of a criminal mind. Use Coupon Code "GMSM100" & get Rs.100 OFF

kahnu charan sahu

Others


4.0  

kahnu charan sahu

Others


ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ଜୀବନ

1 min 51 1 min 51


କେବେ ହସ

କେବେ କାନ୍ଦ

କେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ

କେବେ ଏକା କାହା ବିନା

ମନେ ଅବଶୋଷ !


କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା 

କେବେ ଯାତନା

କେବେ କହି ହୁଏନା

କେବେ ହସୁହସୁ ଝରେ ଲୁହ

ବୁଝି ହୁଏନା !


ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକଲେ

ହଜିବାକୁ ହୁଏ ଅତୀତରେ

ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ 

କେବେ ନିଜ ସାଥିରେ 

ବୋଧେ ଏଇତ ଜୀବନ

ପରିଚୟ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ !!Rate this content
Log in