Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

kahnu charan sahu

Others


4.0  

kahnu charan sahu

Others


ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ଜୀବନ

1 min 50 1 min 50


କେବେ ହସ

କେବେ କାନ୍ଦ

କେବେ ଦୁଃଖ ସୁଖ

କେବେ ଏକା କାହା ବିନା

ମନେ ଅବଶୋଷ !


କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣା 

କେବେ ଯାତନା

କେବେ କହି ହୁଏନା

କେବେ ହସୁହସୁ ଝରେ ଲୁହ

ବୁଝି ହୁଏନା !


ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକଲେ

ହଜିବାକୁ ହୁଏ ଅତୀତରେ

ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହୁଏ 

କେବେ ନିଜ ସାଥିରେ 

ବୋଧେ ଏଇତ ଜୀବନ

ପରିଚୟ ଶୂନ୍ୟ ପଥରେ !!Rate this content
Log in