Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kalyani Hota

Others

3.6  

Kalyani Hota

Others

ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ଜୀବନ

1 min
63


            🔥 ଏଇ ତ ଜୀବନ 🔥

ଜୀବନ ସଦା ଦୋଛକି 

ହତବୁଦ୍ଧି ରେଖା ରେ ଛନ୍ଦିତ

ନ୍ୟାୟ ...ଅନ୍ୟାୟ

ଧର୍ମ... ଅଧର୍ମ

କର୍ତ୍ତବ୍ୟ.... ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ର

ଦୋସନ୍ଧି ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ

ମାପଯୁପ ଏ ଜୀବନ

କେବେ ପୁଣି ...ଅଛି ....ନାହିଁ

ସୁନ୍ଦର ...ଅସୁନ୍ଦର

ଆତ୍ମିୟ ...ପର

ଦୁଃଖ....ସୁଖ

ଗୁଡ଼ାଏ ଅଡ଼ୁଆ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଭାବନା

ରେ ବନ୍ଧା ଏ ଦପଦପ ଜୀବନ

ପୁଣି କେବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ

ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ର ମର୍ମେ ମର୍ମେ

କେବେ ନିକିତି ପଳା

ସରଳରେଖା ତ କେବେ ଭାରୀ

ଆଉ କେବେ ଟଳମଳ

ଆଉ କେବେ ତୂଳା ପରି ହାଲୁକା

ଏ ଜୀବନ ବେଳେବେଳେ

ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ବାସ୍ତବତା କୁ

ତ କେବେ ଫସିଯାଏ

ମାୟା ମରୀଚିକା ର କୁହେଳିକା ରେ

କେବେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ

ପଛେ ଅଗ୍ରସର ତ

ପୁଣି କେବେ ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତି

ଲହର ଫସର

ଶେଷେ ହୁଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ର ଶିକାର

ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନିକଟତର

ଦେହ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ପାଉଁଶ

ଏହା ହିଁ ଦେହ ର ପ୍ରକୃତ ଅବଶେଷ

ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରେ କରି ପ୍ରବେଶ

ସବୁଜାଣି ପାରି କରେ ଅବସୋସ।।

    


Rate this content
Log in