Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Santosh Pattnayak

Others

3  

Santosh Pattnayak

Others

ଚରଣେ ଶରଣ ଦିଅ

ଚରଣେ ଶରଣ ଦିଅ

1 min
215ସୁଖ ସାଗରରୁ ମୁକୁତା ସାଉଁଟି  

ହେଲି ଯାହା ହିନୀମାନ 

ବହୁ ଦିନ ଆଶା ହୁଅଇ ନିରାଶା   

ତୁଚ୍ଛ ଲାଗଇ ଜୀବନ   

ଗୁରୁ ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ 

ତୁମ୍ଭ ଜ୍ଞାନାଲୋକେ ଜଳିଯାଉ ସବୁ   

ମୋର ଅହଙ୍କାର ମାନ ...୦ 

ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ହେଲା ସାତସପନ ମୋ'  

ଶେଷେ ଗୁରୁ ତୁମେ ସାହା 

କାହାକୁ କହିବି କିଏ'ବା ଶୁଣିବ    

କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦଇ ଯାହା   

ଗୁରୁ କର ତୁମ୍ଭେ ଦୟା 

ଦୟା ପରସାଦେ ହଟୁ ପରମାଦ   

 ଛାଡୁ ଏ'ସଂସାର ମାୟା ...୧   

କେତେ ଯେ' ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି   

 ସଦଗୁରୁ ପରଂବ୍ରହ୍ମ 

କିଞ୍ଚିତ ସହାୟ ହୁଅ ବାରେ ଗୁରୁ   

ବିନତୀ ମୋହର ଘେନ    

 ଦୂର ହେଉ ସବୁ ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନ 

ସଞ୍ଜିବନୀ ସିଞ୍ଚି ଦିଅ ବାରେ     

 ହସୁ ହୃଦ ଉପବନ ...୨ 

ସଙ୍କଟୁ ଉଦ୍ଧାରି ଢାଳ କୃପାବାରି   

 ଚରଣେ ଶରଣ ଦିଅ 

କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ମୋ'ଚିତ୍ତେ ବହନ     

 ଅଜ୍ଞାନତା ହରିନିଅ     

 ଦିଅ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ 

ସଂସାର ମଙ୍ଗଳେ ତୁମ୍ଭରି ସନ୍ଦେଶ      

ରହୁ ସଦା ପୂଜନୀୟ ....୩   

     


Rate this content
Log in