Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Santosh Pattnayak

Others

4  

Santosh Pattnayak

Others

ଚେତନାର ପଥେ

ଚେତନାର ପଥେ

1 min
23.6K


ଅଧର୍ମ ଜ୍ବାଳାରେ ଧରମ ଦେବତା 

  ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ ପାହାଡ ପଛେ

ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଧା ବିବେକଟା 

   ଜନତାର ସନ୍ଧି ହିଂସାର ସାଥେ

ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରଟା ଅକାମୀ ଏଇଠି 

 ନେତାଜୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଜାଗରେ ସର୍ବେ

ନବ ଚେତନାର ଉନ୍ମାଦନା ନେଇ 

  ଚଳିବା ନୂତନ ସକାଳ ମାର୍ଗେ.....୦


ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଭୁଲିଯାଅ ନାହିଁ 

   ବିଗତ ହିଂସାର ଅଭୁଲା କ୍ଷତ

ହସ-ଲୁହ ସୁଅରେ ଭସାଅନି ମନ 

  ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ପାଇକ ସୁତ

ଜାଗୁ ପ୍ରତିପ୍ରାଣ ଜନନୀର ସ୍ବାର୍ଥେ

  ହିଂସାରେ ସାଗରେ ନହୁଅ ମତ୍ତ

 ବିବେକ ଜଗାଅ ଚେତନାର ପଥେ

  ଲଭିବ ନିଶ୍ଚିତ ନୂତନ ପ୍ରାତଃ....୧


Rate this content
Log in