Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Kanan Bala Nayak

Others

5.0  

Kanan Bala Nayak

Others

ଆମେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲୁଣି

ଆମେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲୁଣି

1 min
241 ଆମେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲୁଣି ।

 ନିଜ ପର ଭିତରେ ଭେଦଭାବ

 କରିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି । 

 ବାପାଙ୍କୁ ଡାଡ୍ ଓ ମାଆଙ୍କୁ ମମ୍

 କହିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ଜେଜେ ବାପାଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପା ଓ 

 ଜେଜେ ମାଆଙ୍କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମା 

 କହିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି । 

 ଭାଇକୁ ବ୍ର ଓ ଭଉଣୀକୁ ସିସ୍

 କହିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି । 

 ପିଠା ପଣା ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 

 ପିଜା ବର୍ଗର ଖାଇବା ଶିଖି ଗଲୁଣି,

 ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ପାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 

 ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି, 

 ଗାଁ ଛାଡି ସହରରେ ଚଳିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି  । 

 ସିଲଟ ଖଡି ଛାଡି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ

 ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନରେ ଟାଇପ ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ଖେଳ କୁଦ ଛାଡି ମୋବାଇଲରେ 

 ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ଜେଜେମାର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଛାଡି 

 ୟୁଟ୍ଯୁବ୍ ରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ଯୁଗ୍ମ ପରିବାର ଛାଡି ଏକକ 

 ପରିବାରରେ ରହିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 

 ନମସ୍କାର କରିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ବାପା ମାଆଙ୍କ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ

 ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି ।

 ଅହିଂସାର ମାର୍ଗକୁ ଛାଡି ହିଂସାର

 ମାର୍ଗକୁ ଆପଣାଇ ନେଲୁଣି ।

 ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରକ୍ତ 

 ଝରାଇବା ଶିଖି ଗଲୁଣି । 

 ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଛାଡି

 ମାଗଣାରେ ଚଳିବା ଶିଖି ଗଲୁଣି । 

 ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଛାଡି

 କୃତ୍ରିମ ଜୀବନକୁ ଆପଣେଇ ନେଲୁଣି ।

 ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କୁ ଛାଡ଼ି ବିଦେଶ

 ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାର କରି ନେଲୁଣି ।

 ଆମେ ସବୁ ବଦଳି ଗଲୁଣି ।Rate this content
Log in