kahnu charan sahu

Others


2  

kahnu charan sahu

Others


ଆଖି ସାମ୍ନାରେ

ଆଖି ସାମ୍ନାରେ

1 min 120 1 min 120

ଆଖି ସାମ୍ନାରେ

ଅନେକ କିଛି ଘଟିଯାଏ

କେତେଥର କହିବା ପରେ

କେତେଥର ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ

ହୃଦୟରେ ଉଠିଥିବା ଅନେକ ଝଡ

ଆପେ ଆପେ ଥମିଯାଏ

ହେଲେ ରହିଯାଏ 

କେତେ ବିଭୋରତା

କେତେ ଆବିଳତା 

ଜଡ ପାଲଟି ଯାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ

ହୃଦୟ ଯେ କୁହୁଳି କୁହୁଳି

ଚେଷ୍ଟାକରେ ନୀରବତା !!


Rate this content
Log in