Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

RohiniNalage Pawar

Others

5.0  

RohiniNalage Pawar

Others

खरं प्रेम

खरं प्रेम

1 min
894


कोणीतरी मला विचारल की, #Feelings😘,#dedication,#Attraction& #trust😎 यातला खऱ्या प्रेमाचा शब्द कोणता...???


तर कस आहे मित्र-मैत्रिणींनो...

हे चारही #words मिळून एक वाक्य तयार होत...ते म्हणजे


"स्वत: पेक्षा ज्या व्यक्तिवर आपला trust(विश्वास)😎 असतो,त्या व्यक्तिकड़े आपसूक आपल मन attract(आकर्षित)😍होत,

आणि त्या नात्यातल्या feelings😘(भावना) ना चिरंतर ठेवण्यासाठी जे काही dedicate(समर्पण)😇 करतो...

तेच खर तर खऱ्या प्रेमाला 💞Represent करत..."


True Love❤=Trust😎 -> Attraction😍 -> Feelings😘 -> dedication.😇..


आणि म्हणूनच खर प्रेम बऱ्याचदा मिळत नाही अस आपण म्हणतो,


पण का मिळत नाही माहितीये का???

हे प्रेम 💕बऱ्याचदा अव्यक्त च असत💔 त्यामुळे मिळणार कस ना...


आणि दूसर म्हणजे व्यक्त केलेल्या प्रेमात ❤क्वचित अशी वेळ येते की,जिथे एकमेकांचा नाहीतर इतरांचा विचार करण्याची वेळ येते 😔आणि यात मग दोन्ही बाजूने व्यक्त केलेल्या भावनांना एकत्र न येता विचारपूर्वक वेगळ व्ह्यव लागत...😰ते म्हणजे trust😎,attraction😍,feelings😘&dedication 😇च Sacrifice(त्याग)💔..जो सगळेच सहजासहजी सहन करू शकत नाहीत.😊😊😊..


जिथे हा त्याग दोन्ही बाजूने हसत हसत स्विकारला जातो✌ ते म्हणजे ख़र प्रेम...जे हारलेल असूनही जिंकत का तर जे कधी संपत नाही,आणि या दुराव्याने कमी ही होत नाही😘😍❤


हे माझ स्वत:च मत आहे...बाकी ज्याच्या त्याच्या नुसार 'प्रेमाच्या' संज्ञा बदलत असतात...Rate this content
Log in