Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Rashmi Nair

Others


3  

Rashmi Nair

Others


आशा दीप

आशा दीप

3 mins 639 3 mins 639

           

         पत्नीचे निधन झाल्यानंतर शिवप्रसाद खूप दु:खी आणि एकटेच झाले.जेव्हा ते आपल्या जीवनात मागे वळून पाहत फक्त आठवणींशिवाय काहीही नव्हते. त्याची जाणीव त्यांच्या मनाला होती . नेहमी नशिबाला शाप देत आणि जीवनातून मुक्त होण्यासाठी देवाकडे मागणं मागत होते. मृत्यू लवकर येण्याची शक्यता तर कमीच होती. ते जीवनाच्या गोंधळापासून मुक्त होण्याची वाटच पहात होते.

       मृत्यु तर आला नाही, पण एक दिवस त्यांच्या घरासमोर एक रिक्षा येऊन थांबली. त्यातून तीस-पस्तीस दरम्यानचा एक सुंदर तरुण बाहेर आला. हातात एक सुटकेस घेऊन उभा राहिला आणि त्याने दार ठोठावले. बर्‍याच वर्षांनंतर त्यांच्या दरवाज्यावर एक ठोका ऐकु आला, त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यांना दारात कोण आहे हे जाणून घेण्याच्या इच्छेने ते खेचले गेले . ते धावत आले आणि त्यानीं दार उघडले पण पाहुण्याला ओळखता आले नाही.

शिवप्रसाद : तू कोण आहेस?

अनओळखी : आजोबा मी सलिल ... आपला नातू ...

शिवप्रसाद : कोण?

अनओळखी ꓽ आजोबा, मी लिलू आहे ... मी लिलू आहे, मी लहानपणी चॉकलेटसाठी हट्ट धरायचा, मी तोच लिलू होता ... मी आता मोठा झालो आहे आणि डॉ. सलील देशमुख बनलो आहे.

शिवप्रसाद :( आता ओळखले) अरे बाळा , लिलू, तू खूपमोठा झालास रे बाबा . मला ओळखता आले नाही. (हसत हसत, दार उघडले. )

 अरे! मग! आत ये तिथे बाहेर कां उभा आहे आणि आत त्यांनी त्याला आत बोलावले.

 शिवप्रसादांच्या डोळ्यात आनंद दिसू लागला. अंगणात येताच त्यांनी त्याला मिठी मारली आणि त्याच्या ओरडले ... ए श्यामू ...अरे ! श्यामू ... अरे ऐक तर बघ बरं , कोण आल आहे?

श्यामू धावत पळत आला आणि तो म्हणाला "काय मालिक ,कोण आल?"

शिवप्रसाद: (हसून) अरे हा बघ माझा नातु आला आहे. अंगणातील छोट्या मालकाचे सामान झटकन उचलुन , माझ्या शेजारची खोली स्वच्छ करुन त्यात सर्व काही ठेवा. (शिवप्रसाद नातवासोबत दिवाणखान्यात जातात.)

     दुसर्‍या दिवशी सकाळीच शिवप्रसाद मंदिरात गेले . त्यांनी पूर्ण भक्तीभावाने आणि मनपुर्वक देवाची उपासना केली. त्यांनी आज नातवंडांसह हा दिवस घालवण्यासाठी त्याला पाठवल्याबद्दल देवाचे खुप आभार मानले. थोडा वेळ तीथेच मंदीरात बसुन राहिले .

      इकडे श्यामू सलीलची खोली साफ करण्यासाठी खोलीतआला आणि काम करत- करत सलीलबरोबर बोलत होता.

श्यामू: खुप छान झालं छोटे साहब, , तूम्ही आलात आहेस. मालकीणबाईंचे निधन झाल्यापासून, मालक नेहमीच नाखूष आणि निराश झाले, त्यांची जगण्याची इच्छाच नाहीशी झाली . पण आपल्या आगमनाने या घरात आनंदी वातावरण झालं आहे. आणखी एक गोष्ट,छोटे मलिक ?

सलिल: " बोला "

श्यामू: वाईट वाटुन घेऊ नका ?

सलील: " नाही, "... असे सांगून बघा.

 श्यामू: तू त्यांच्या आयुष्यात आशेचा दिव्यासारखा आला आहात.पण आता कधीही अंधार करुन जाऊ नकोस. तू आलास तेव्हापासून मोठे मालक खूप खुश झाले हसायला सुरुवात केली . तुम्ही कुठेतरी निघून गेल्यानंतर ते परत दुखी होतील, असं तर होणार नाही ना ... श्यामुने शंका व्यक्त केली.

सलील: श्यामू काळजी करू नकोस. मी इथून जाण्यासाठी नाही आलो , तर खेड्यातील रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी येथे डॉक्टर म्हणून राहण्यासाठी आलो आहे. आता आमच्या गावातील लोकांना दूरच्या शहरात जाण्याची गरज नाही कारण मी येथे नवीन दवाखाना उघडण्याचा विचार करीत आहे.

श्यामू: खूप चांगली कल्पना आहे छोटे साहेब, देव तुम्हाला खुप-खुप आशीर्वाद देवो आणि दीर्घ आयुष्य दे. असं म्हणत श्यामू आपले काम संपवून निघून गेला.

      नातवाच्या या निर्णयाने शिवप्रसाद खूप खूष झाले, त्यांनी आपल्या घराचा खालचा भाग दवाखान्यासाठी स्वेच्छेने दिला. आता सलीलच्या जागेची समस्या आपोआप सुटली. सलिलने काही दिवसांत सर्व तयारी केली. दवाखाना सुरू होण्याचा दिवस आला . हे पाहून. शिवप्रसाद यांनी आपल्या मुलाला आणि सूनेलाही बोलावले. दोघेही योग्य वेळी आले आणि सलीलला आश्चर्यचकित केले. दवाखान्याचा उद्घाटन त्यांच्या सून, इतर मित्र, नातेवाईक आणि ओळखीच्या लोकांच्या उपस्थितीत शुभ मुहूर्तावर सुरू झाला. दवाखान्याची रिबिन आजोबांनी कापले आणि बोर्डेच अनावरण यांच्या सूनेने केले. "आशा दीप"त्या दवाखान्याच नावं ठेवण्यात आलं सर्वांना खूप आनंद झाला . मग सर्वजण आत शिरले. तिथे एका कोपर्यात श्री गणपतीबप्पांचा फोटो ठेऊन पुजा झाली नंतर प्रसाद वाटपानंतर .शिवप्रसादने सलीलाकाच्या खांद्यावर थाप मारली आणि म्हणाले.

शिवप्रसाद: बाळा , आता काही झाले तरी हा "आशादीप" तु कधीही विझू देऊ नका बरं का !.

सलील: बरं आजोबा, तू जशी तुमची इच्छा असेल तसेच होशील.

शिवप्रसाद: "मुला, आता तू तुझ्या कामाचा सांभाळ कर आणि दुपारचे जेवण घ्यायला विसरू नकोस. मी तुझ्या आईला आणि वडिलांना वरच्या मजल्यावर घेऊन जात आहे. आम्ही सर्वजण जेवणाच्या टेबलावर तुझी वाट पाहू."

सलील: "हो आजोबा, मी नक्की येईन."

शिवप्रसाद: "चला जाऊया" असे सांगून ते मुला व सूनबरोबर वर निघून गेले.


Rate this content
Log in