Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
जगात तीन...

जगात तीन प्रकार चे लोक असतात एक नात्या च्या अलीकडे बघणारे, दुसरे नात बघणारे आणि तिसरे नात्याच्या पल्याड बघणारे....... ज्यांची आपण स्वार्थी, उपभोगी आणि त्यागी अशी वर्गवारी करतो.....

By श्रुती मुंगीकर
 286


More marathi quote from श्रुती मुंगीकर
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments

Similar marathi quote from Abstract