Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
मावळतीला...

मावळतीला जाताना ही तो या फाकलेल्या आभांतून त्याच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देतोय...... " 'सूर्यास्त' होत नसतोच, नाभांतरीच असतो तो उद्याच्या नवीन अरुणोदयासाठी.......

By श्रुती मुंगीकर
 20


More marathi quote from श्रुती मुंगीकर
0 Likes   0 Comments
0 Likes   0 Comments