Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Snehal Kulkarni

Others

3.7  

Snehal Kulkarni

Others

तो प्रयत्न

तो प्रयत्न

1 min
124


नेत्रांवरती तरारणाऱ्या

त्या अविरत भावनांची

सांगड घालण्याचा तो निष्फळ प्रयत्न

मनाच्या कप्प्यावर

टप टप बरसणाऱ्या त्या आठवणींना

पुसून टाकण्याचा तो प्रयत्न

चातकाप्रमाणे ओढ लागलेल्या

त्या नवनवीन स्वप्नांना

साकारण्याचा तो अतोनात प्रयत्न

सारं काही विसरून

बेधुंद उनाड वावरणाऱ्या मनाला

पुन्हा जाग करण्याचा 

तो आनंदी प्रयत्न

अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टींना 

शक्य करून दाखवण्याचा

तो धडाडीचा प्रयत्न आणि फक्त प्रयत्न


Rate this content
Log in