Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

सईसाईशा Sarate-Kadam

Others

3  

सईसाईशा Sarate-Kadam

Others

थोर तुझे आईपण

थोर तुझे आईपण

1 min
24


आभाळाएवढे उपकार तुझे

अखंड वाहता मायेचा झरा

तरी तहान इतकी की

तुझ्या मायेने भरलेली 

ओंजळ माझी सदा 

रिकामीच भासते गं आई।।


यशात माझ्या कौतुक बरसत

तुझ्या शदांत अभिमान दिसतो

पण अपयशातील बोल तुझे

खंबीर हात तुझे

जास्त आपलेसे वाटतात गं आई।।


श्रेष्ठ प्रेम तुझे 

साऱ्या ब्रहांडात भरले 

तरीही उरुन ते तुझ्या

कुशीत सामावले गं आई।।


Rate this content
Log in