Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

सईसाईशा Sarate-Kadam

Others

3  

सईसाईशा Sarate-Kadam

Others

थोर तुझे आईपण

थोर तुझे आईपण

1 min
13


आभाळाएवढे उपकार तुझे

अखंड वाहता मायेचा झरा

तरी तहान इतकी की

तुझ्या मायेने भरलेली 

ओंजळ माझी सदा 

रिकामीच भासते गं आई।।


यशात माझ्या कौतुक बरसत

तुझ्या शदांत अभिमान दिसतो

पण अपयशातील बोल तुझे

खंबीर हात तुझे

जास्त आपलेसे वाटतात गं आई।।


श्रेष्ठ प्रेम तुझे 

साऱ्या ब्रहांडात भरले 

तरीही उरुन ते तुझ्या

कुशीत सामावले गं आई।।


Rate this content
Log in