Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

सईसाईशा Sarate-Kadam

Others

3  

सईसाईशा Sarate-Kadam

Others

मातीची भेट सोनेरी

मातीची भेट सोनेरी

1 min
31


पेरीले बीज आशेचे

खत घातले मेहनतीचे

रोपण करता स्वप्नांचे

नजरा धावल्या निळाईकडे

भेगाळले कष्टकरी पाय

श्रमबिंदूनी मात्र आणला ओलावा

मेघांनी धरता आकार काळा

रिता झाहला उभा आसमंत

भेगाळलेल्या त्या पायातं

अंकुर आले फुलूनी

काळी माय झाहली पिवळी

देऊ केली धरित्रीने भेट सोनेरी


Rate this content
Log in