Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.
Ignite the reading passion in kids this summer & "Make Reading Cool Again". Use CHILDREN40 to get exciting discounts on children's books.

विजयकुमार देशपांडे

Others

3.3  

विजयकुमार देशपांडे

Others

सुख मिळावे ईश्वरी संकेत नाही..

सुख मिळावे ईश्वरी संकेत नाही..

1 min
11.4K


सुख मिळावे ईश्वरी संकेत नाही

दुःख माझा टाळण्याचा बेत नाही..


सापडेना जीवनी माझ्या किनारा

त्राण फिरण्याचे जुन्या नावेत नाही..


पाहिली जेव्हा खळी गाली तुझ्या मी

पाय आता काढता मी घेत नाही..


राहिले बुजगावणे शोभेस आता

पाखरे फिरण्यास पिकले शेत नाही..


ना दिसे एकांत कोठे भेटण्याला

बाग दिसते पण सखीला नेत नाही..


Rate this content
Log in