Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Bhavesh Lokhande

Tragedy Fantasy

3  

Bhavesh Lokhande

Tragedy Fantasy

संमोह

संमोह

1 min
218


हि पावसाळी कातरवेळ

हा तुझ्या डोळ्यांचा डोह

विरहाचा आजन्म करार

तरीपुन्हा का होतो तुझा मोह


शहरे बदलतोय सारी तरी

सुटेना तुझ्या आठवांचा संमोह

हा सुना सुना भवताल सये

हि सुनी सराई सुना सभोव


सुर ओळखीचा घुमे मनी

कोण आळवताहे नवा आरोह 

निजती तुझ्या पायाशी डोळे

हा माझा श्वास मंद सखोल


तरंगे माझ्या मनाभोवती जणू

डोहात पोहे ती एकटी मासोळ

तू घ्यायचीस फुले दुर्वा कळ्या

ते एकुलते दुकान माझ्या समोर


धरणाखाली गेले काल शेत माझे

राहिले गाव आज एकटे अबोल

रोज कुठे सोहळा अन पंगत

आज पुनः शिळी भाकरी चतकोर


रंग तिचा मला घेता येत नाही

तिच्या कुशीत नाचे रोजच मोर

हि पावसाळी कातरवेळ

हा तुझ्या डोळ्यांचा डोह-


Rate this content
Log in