Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Khemraj Pandhare

Fantasy Inspirational Children

4.0  

Khemraj Pandhare

Fantasy Inspirational Children

सेवा हाच धर्म

सेवा हाच धर्म

1 min
296


पक्षी बनून नभात जाईन

ढगाला त्या चोच मारीन.

तहानलेल्या सृष्टी ला मी,

पोटभरून पाणी पाजीन.!

देवा नशिबी दे.गा....देवा !


 पाऊस बनून ढगातला

 धरणी वरती पडेन.

 दुभंगलेल्या धरतीला मी,

ओल्या मायेत बांधेन.!

देवा नशिबी दे.गा...देवा !


झाड होऊन अवनी वरचा

आसरा होईन सगळ्यांचा.

थकलेल्या जीवाला मी,

आधार देईन सावलीचा.!

देवा नशिबी दे.गा..देवा !


नदी होऊन डोंगरावरची

राहीन सतत वाहत.

तहानलेल्या जीवांसाठी,

दाही दिशा धावत.!

देवा नशिबी दे.गा...देवा!


जन्म घालसील देवा मला

कुठं ही असू दे.

सेवा करीन सर्वांची च मी,

नशिबी राहू दे.!

देवा नशिबी दे.गा...देवा!


Rate this content
Log in