Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Khemraj Pandhare

Others

3.4  

Khemraj Pandhare

Others

चिंब पाऊसधारा

चिंब पाऊसधारा

1 min
22


     

उनाड वासरागत आनंदाने उड्या मारीत

अंगाचा मळ काढून,कपड्यावर चिखल मारीत

मनातील दुःख,निराशा,अपेक्षांचे ओझे टाकीत

चिंब भिजावे त्या कोसळत्या सरीत!!


त्या जगाचे नी स्वतःचे भान विसरीत

बेभान होऊन ना कुणाची पर्वा करीत

अजाण बालकासम, त्याचेच खेळ खेळीत

चिंब भिजावे त्या कोसळत्या सरीत!!


तहानलेला चातक मी पावसाची वाट बघीत,

थेंबथेंब पावसासाठी जीवाचे रान करीत

पाऊस आला म्हणून आनंदाने गिरकी मारीत,

चिंब भिजावे त्या कोसळत्या सरीत!!


पहिल्या वहिल्या पावसाने धरणी होई गंधीत,

रोपा ने ही त्याचे पाय जमिनीत रोवीत

वादळ,वारा पावसाचा,सामना मी करीत,

चिंब भिजावे त्या कोसळत्या सरीत!!


Rate this content
Log in