Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Shila Ambhure

Children Stories

3  

Shila Ambhure

Children Stories

रंगांचे गाणे

रंगांचे गाणे

1 min
235


मिळूनी सारे

चला गाऊ या

रंगांचे गाणे

सुंदर भारी

मजेमजेचे

रंगांचे गाणे।।धृ।।


पांढरा खडू 

नि काळा फळा

रंग शोभतो

आकाशी निळा

हिरवे डोंगर

हिरवी राने

हिरवीगार

झाडांची पाने।।1।।


जांभळा झगा

वांग्याचा खास

पिवळा झेंडू

फुले झकास

लाल टमाटे

रक्तही लाल

लालभडक

कुंकाचे लेणे।।2।।


गोड गुलाबी

रंग गोजिरा

स्त्रियांचा असे

भलता प्यारा

नारंगी रंग

दिसे साजिरा

मोहकतेचे

गातो तराणे।।3।।


इंद्रधनुष्य,

प्राणी व फुले

फुलपाखरू,

रंगांनी खुले

रंगीबेरंगी

निसर्ग सारा

सर्वा लाभले

रंगांचे देणे।।4।।


Rate this content
Log in