Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Akash Mahalpure

Others


3  

Akash Mahalpure

Others


प्रेम म्हणजे काय असतं..

प्रेम म्हणजे काय असतं..

1 min 439 1 min 439

प्रेम म्हणजे

आयुष्याच्या पुस्तकातलं

एखादं जाळीदार पानं असतं....

जसंजसं त्याचं आयुष्य वाढत जातं

तसंतसं त्याच्या सुंदरते ला तेज चढत जातं असतं..

प्रेमाविना आयुष्य धुसर धुसर

वाटत असतं...

तशी वाट सापडेल जगण्याची...

पण...हातात हक्काच असं

काहीचं नसतं..

प्रेमाचा हा नाजुक

धागा दोघांनीही सांभाळायला लागतो..

प्रेम एक धर्म...यास

दोघांनीही पाळायला हवा असतो..

येणारे येतात अन जाणारे जातातही...

प्रेम प्रत्येकाशीच होत नाही

मैत्रि सहज होवुन जाते ...

करायची ठरवली तरी ती करता येत नाही

पण प्रेमाला वय नसतं...

म्हणुनच वाटतं...प्रेमाला भय

नसतं.. प्रेमाचा ठेवा हा असाच जपुन ठेवायचा असतो..

एकमेकांचे हास्य अन दु:ख जगाआड लपवुन ठेवायचा असतो..


Rate this content
Log in