FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
FEW HOURS LEFT! Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

UMA PATIL

Others


3  

UMA PATIL

Others


मुलगी

मुलगी

1 min 397 1 min 397

दोन कुटुंबांना जोडते मायेने

थोरा-मोठ्यांचा ठेवते ती मान

मुलगी म्हणजे खाण गुणांची

माहेरासाठी लेक आहे वरदान


काय वर्णावी कन्येची महती

मुलगी म्हणजे फुलांचा सुवास

मुलगा आहे दिवा घराचा तर

लेक आईबापाचा आहे श्वासRate this content
Log in