Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Ravindra Gaikwad

Others

3  

Ravindra Gaikwad

Others

कोरोना..

कोरोना..

1 min
14


कोरोनाने सांगितले ..

गावावर आपलं घर असावं,

कुठं ही असावं दुनयेवर

आई बापाकडे यावं जावं.


घर, गाडी, धनदौलत

याहून मोठा आहे जीव,

जीवाला असतो घरात थारा

सोन्यासारखा आपला गाव.


आरोग्याचे दिले धडे

स्वच्छता शिकवली कोरोनानं,

जातपात धर्म भेद

द्यावं सारं सोडून माणसानं.


जनावरं खाणारा माणूस

जनावरासारखच वागतोय,

संकटात साथ माणसाला

माणूसच द्यावं लागतंय.


देवळातल्या देवानं ही

करून घेतलंय बंद दार,

जादू, भोंदू, बाबा,साधू

साऱ्यांनी मानली हो हार.


ज्ञान आणि विज्ञान

याचीच गरज आहे जगाला,

अद्दल घडवण्या माणसाला

कोरोना आला रे सांभाळा..


सांभाळा जिवाला

धोका घ्या समजून,

दुनिया आहे संकटात

नका जाऊ माजून...


Rate this content
Log in