Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Dhaval Kadam

Romance

3  

Dhaval Kadam

Romance

खूप सुंदर तू दिसायची

खूप सुंदर तू दिसायची

1 min
12.1K


आठवतंय रे अजून मला

की खूप सुंदर तू दिसायची,

बघताच क्षणी तुला, माझ्या

हृदयावर घाव तू करायची...


माहीत आहे अशी ही जखम

लवकर बरी नाही व्हायची,

कारण माझ्या रोगाचा औषध

तू तुझ्याकडेच ठेवायची...


माझ्या जखमेवर उपचार

करायला गोड तू हसायची,

आठवतंय रे अजून मला

की खूप सुंदर तू दिसायची...


टिकलीची शोभा वाढवायला तू

तिला तुझ्या कपाळाला लावायची,

अन् केस मोकळे करताच जणू

स्वर्गातील अप्सरा तू भासायची...


तुझ्या केसा सोबत खेळायला 

वेगळीच मजा मला यायची,

आठवतंय रे अजून मला

की खूप सुंदर तू दिसायची...


Rate this content
Log in