Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Supriya Devkar

Tragedy Others

3  

Supriya Devkar

Tragedy Others

गमवण्याचे दुःख

गमवण्याचे दुःख

1 min
229


गमवण्याचे दुःख तुला 

पदोपदी झेलतो आहे

क्षणोक्षणी भास तुझा 

आजूबाजूला होत आहे 

तुझी इतकी सवय होती 

विरान सारे रान झाले 

बहरलेल्या बागेला आता 

पानगळतीचे डोहाळे आले

धीर एकवटून उभारलो जरी 

सैरभैर होते घरटे 

आठवणींच्या हिदोंळ्यावर

मारत राहते सदैव खेटे

गमवण्याची सल मनात 

घर करून राहिली आहे 

तुझ्या नसण्याने जीवनात 

एक उणीव गहिरी आहे 


Rate this content
Log in