Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Ankita Khadake

Tragedy

3.5  

Ankita Khadake

Tragedy

एक मैत्रीण असावी

एक मैत्रीण असावी

1 min
190


एक मैत्रीण असावी जी काही न बोलता मनातील सारं समजून जावी,

एक मैत्रीण असावी जी शांत राहीलं की मनातील घालमेल समजून जावी.

एक मैत्रीण असावी जी संकटात न सांगताही मदतीला धावून यावी,

एक मैत्रीण असावी जी सर्व सुखदुःखात माझ्या सोबत असावी.

एक मैत्रीण असावी जी पाहताक्षणी डोक्यातील विचार समजून जावी,

एक मैत्रीण असावी जी दु:खात तसेच आनंदातही माझ्या पाठीशी असावी.


Rate this content
Log in